Skip to main content

CB5 wint aanbesteding voor gebiedsvisie Molenhoek Zuid!

De komende tijd gaan we aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie voor de locatie ‘ Molenhoek Zuid’. Vanwege de landschappelijke context is deze vraag bij uitstek geschikt voor ons team Stedenbouw en Landschap. Molenhoek Zuid is namelijk gelegen aan de rand van de Maas en het Lierdal, er wordt dan ook veel gerecreëerd in en rondom het plangebied. Voor ons genoeg aanknopingspunten om landschap en stedenbouw met elkaar te vervlechten in de gebiedsvisie. De komende periode starten we met het opstellen van een aantal ontwikkelscenario’s voor het gebied. Uiteindelijk wordt er één voorkeursscenario gekozen die gaat landen in de gebiedsvisie. Samen gaan we er een toekomstbestendige en leefbare uitbreiding van Molenhoek van maken!

Achtergrond
De gemeente Mook en Middelaar heeft 21 december jl. een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). Een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal dan verdwijnen. Hier komen circa 250 woningen voor terug.

De reden om de gebiedsontwikkeling voor Molenhoek Zuid te onderzoeken, is de groeiende vraag naar woningen in de regio. Het bestaande woningbouwprogramma van Mook en Middelaar heeft onvoldoende capaciteit om in de verwachte woningbehoefte te voorzien. Het is de wens van de gemeente om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.

Einde bericht