Skip to main content

Afgelopen woensdag 19 oktober hebben wij het hoogste punt gevierd van Bastion Hertell in het Polverpark.  Dit woonblok is de sluitsteen van een drieluik van robuuste bouwblokken in het hart van Maastricht die ontworpen zijn door CB5. Een alzijdig bouwblok, aus einem Guss, met een mix van appartementen en grondgebonden woningen.

Einde bericht