Skip to main content

Artikel door Mediapartner RN7 & Omroep Gelderland op 31 maart 2021

WIJCHEN – De gemeente Wijchen wil van de nieuwbouwwijk Wijchen-West bij de landerijen van de Vormerse hoeve een duurzame wijk met een dorps karakter, waarin ruimte gelaten wordt voor water en groen. De nieuwbouw gaat in 2023 van start en moet 650 nieuwe woningen opleveren bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens.

Water en groen

Het college heeft een visie voor de nieuw te bouwen wijk opgesteld die nog verder uitgewerkt moet worden in concrete plannen. Als het aan het college ligt, komt er ruimte in de nieuwbouwwijk voor waterpartijen en ‘parkachtige groenzones’ tussen buurten in. Daarbij wordt er zo veel mogelijk ruimte voor bomen behouden en blijft zo veel mogelijk van de bestaande oppervlaktewaterstructuur gehandhaafd. Om dat te bereiken, zou er met een lage parkeernorm gewerkt kunnen worden en faciliteiten voor deelauto’s gecreëerd kunnen worden, denkt het college. De bedoeling is ook dat voorkomen wordt dat boerderij De Vormer wordt ingebouwd, zodat het landelijke en cultuurhistorische karakter behouden blijft.

Dorps karakter

De wijk krijgt een dorps karakter als het aan wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) ligt. “Wijchen blijft een dorp met de nodige voorzieningen, relatief veel ruimte en groen in de wijken en een rijk verenigingsleven. Dat dorpse woonklimaat hopen we ook in de nieuwbouwwijken terug te zien.” Met meer voorzieningen wordt geen rekening gehouden in de plannen. “Wijchen heeft voldoende voorzieningen op fietsafstand. Er zijn geen plannen voor een nieuw winkelcentrum of een nieuwe school.” Wel bestaat de kans dat een school als de Speelhoeve, waarvan het onroerend goed aan vervanging toe is, een nieuwe plek vindt in Wijchen-West.

Helft betaalbare woningen

Tenminste de helft van de woningen moet in het ‘betaalbare’ segment vallen. Ook is er ruimte voor nieuw woonvormen en komt er duurzame verwarming voor de woningen. Eerder werd al bekend dat er ruimte gemaakt wordt voor een pumptrackbaan. Langs de Vormerse plas zou ruimte voor appartementen moeten komen en in het middendeel ten zuiden van het spoor voor wonen in een ‘boomkamer’. Aan de westkant ziet het college ruimte voor geluidwalwoningen.

Ruimte voor station Wijchen-West

Hoewel er op dit moment nog geen sprake is van dat ProRail een Station Wijchen-West zou gaan realiseren, wordt bij de inrichting van de nieuwe woonwijk voldoende flexibiliteit opgenomen voor een toekomstige inpassing van een station inclusief OV-vervoersknooppunt. Daarvoor moet een strook langs de noord- en zuidzijde van het spoor onbebouwd blijven. Wordt dit station in de toekomst gerealiseerd, dan moeten de hondenvereniging en de volkstuinen worden verplaatst. Het college ziet ruimte hiervoor in het zuidelijke deel van het plangebied, waar boerderij De Vormer zich ook bevindt en waar minder intensief gebouwd zou moeten worden. De huidige halteplaats voor openbaar busvervoer aan de Randweg Noord is volgens het college voldoende dichtbij voor opstappers uit Wijchen-West.

Einde bericht