Skip to main content

Gemeente Boekel heeft CroonenBuro5 geselecteerd als ontwerpbureau om de nieuwe gebiedsvisie voor Centrum Boekel op te stellen in samenwerking met bewoners en ondernemers. Op woensdagavond 12 juni 2019 vond de aftrap van dit proces plaats.

Tijdens de eerste algemene bijeenkomst werd aan belangstellenden toegelicht dat Boekel een nieuwe centrumvisie nodig heeft, omdat daarmee richting kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. De visie vormt het toetsingskader en vormt een stip op de horizon voor de komende jaren.

Na een korte presentaties gingen belangstellenden al aan de slag als voorproefje op de Klankbordgroep die later gevormd wordt. Aan de hand van de vragen als: Waar bent u het meest trots op? Waar bent u het minst trots op? Wat heeft Boekel nodig om een aantrekkelijk dorpshart te krijgen? En wat staat dit succes het meest in de weg? Gingen bewoners en ondernemers in groepjes aan de slag.

De klankbordgroep die meedenkt over de nieuwe gebiedsvisie voor centrum Boekel kwam op woensdagavond 26 juni voor het eerst bijeen.

Einde bericht