Skip to main content

Het welstandsbeleid van de gemeente Heusden is opgesteld vanuit de overtuiging dat Welstandstoezicht noodzakelijk is voor de meest kwetsbare delen van de gemeente. Dit in het belang van een aantrekkelijke gebouwde omgeving. In Heusden is men nog steeds overtuigd van deze opvatting, maar een update van de Welstandsnota zorgt voor een vrijer beleid en laat zien dat de gemeente haar inwoners voldoende vertrouwt om de regels te versoepelen.

Bij de herziening van de welstandsnota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De gebruiksvriendelijkheid van de welstandsnota moest worden verbeterd.
  • De aanpassing van de welstandsnota geldt voor die gebieden die verplicht waren tot een welstandstoets in de welstandsnota van 2012. De overige gebieden worden welstandsvrij of blijven dat.
  • Daar waar mogelijk wil Gemeente Heusden de welstandstoets los laten.

De gebruiksvriendelijkheid van nota heeft er toe geleid dat CroonenBuro5 en Gemeente Heusden een digitale welstandsnota hebben opgesteld: een interactieve verbeelding gekoppeld aan de beleidsteksten.  Dit is een vernieuwende manier om een welstandsnota vorm te geven, gezien het binnen ruimtelijkeplannen.nl opvalt dat het overgrote deel van gemeentelijke structuurvisies en omgevingsplannen zijn gepubliceerd met enkel een plancontour en een verwijzing naar de beleidstekst. Provincies hebben vaak wel al volledig digitaal omgevingsvisies, ontsloten met thema’s en kaartlagen gekoppeld aan objectgerichte planteksten.

We zijn trots op het resultaat en praten u graag bij over de mogelijkheden om uw Omgevingsplan of Omgevingsvisie digitaal te ontsluiten.

Link: Welstandsnota Heusden

Einde bericht