Skip to main content

CB5 en Beyond Now hebben de opgave voor een ruimtelijke gebiedsvisie voor Helmond Oost gegund gekregen. Samen met Gemeente Helmond, woningcorporatie Woonpartners en de wijkraad Helmond Oost gaan we de uitdaging aan om een integrale ruimtelijke visie te maken die aansluit bij de bewoners, de ruimtelijke kwaliteiten en het wijkontwikkelingsplan. Op naar een toekomstbestendig Helmond Oost!

Om deze nieuwe stap kracht bij te zetten, is de start van het opstellen van een ruimtelijke visie voor Helmond Oost onlangs getekend door alle partners (foto): Merijn van Loon CB5 en
Alex Sievers van Beyond Now, Gaby van den Waardenburg wethouder Gemeente Helmond, Bas Sievers directeur-bestuurder Woonpartners, Jan Ravensbergen, Antonia Maria Fautngiljanan en Tonny van Stiphout, Wijkraad Helmond Oost.

Meer info: https://lnkd.in/emgK_6ce

Einde bericht