Skip to main content

Grote maatschappelijk opgaven zoals de energietransitie, klimaatverandering en verstedelijking vragen om ruimte in de ondergrond. Deze ondergrondse ingrepen hebben ruimtelijke effecten en zouden daarom meegenomen moeten worden in ruimtelijke afwegingen. Dit gebeurt mede door hun onzichtbaarheid nu meestal niet. Daardoor wordt de potentie van de ondergrond niet optimaal benut.

Deze gescheiden werelden gaan steeds meer knellen. De ruimte is schaars en vraagt om planning en regie. Echter, de ruimtelijke effecten van ondergrondse ingrepen zijn vaak niet goed in beeld.

In dit artikel verkennen we samen met Saxion Hogeschool, Twentse gemeenten, NAM, Nouryon en Provincie Overijssel de ruimtelijke impact van ondergrondse ingrepen in Twente en daarmee de ruimtelijke kansen en dilemma’s van deze ingrepen.

Download hier

Einde bericht