Skip to main content

Het centrumgebied van Gemert is een waardevol gebied met een divers ruimtegebruik dat volop in ontwikkeling is. Het heeft een belangrijke rol in de leefbaarheid en sociale cohesie van de gemeente en daar moet op de juiste manier sturing aan worden gegeven. De stuurgroep ‘Gemert Vorstendom’ houdt zich actief daarmee bezig, maar wat nog ontbreekt is een ruimtelijke uitwerking van de kaders die het economisch en cultureel programma ‘Gemert Vorstendom’ schetst. Er liggen een tiental bouwinitiatieven voor het centrum en verbeteringen aan de openbare ruimte zijn zowel noodzakelijk vanuit klimaatadaptatie, routing en zonering als wenselijk vanuit beeldkwaliteit. Om die reden wordt een nieuw toekomstbestendig Centrumplan opgesteld.

Wij zijn inmiddels van start gegaan met het opstellen van Centrumplan 2022-2032, dat bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder: een nota van uitgangspunten en randvoorwaarden, een functietoewijzingsplan, een verkeersplan, een inrichtingsplan, een verkavelingsplan en een actualisatie van het beeldkwaliteitsplan. Het Centrumplan moet uiteindelijk leiden tot een meerwaarde voor het centrum van Gemert!

Einde bericht