Skip to main content

Provincie Limburg heeft de rem van de woningmarkt gehaald omdat onderzoek onder Limburgse gemeenten heeft aangetoond dat de huidige regels te streng zijn. Als gevolg hiervan wordt een tekort aan huur- én koopwoningen in de hand wordt gewerkt. Nieuwe bouwplannen mogen voortaan meteen worden uitgevoerd als ze aantoonbaar voorzien in een behoefte en er geen reeds bestaande plannen zijn om diezelfde type woningen te bouwen.

CroonenBuro5 heeft zowel de expertise in huis om de concrete behoefte te onderbouwen als de expertise om woningbouwplannen stedenbouwkundig en architectonisch uit te werken.

Einde bericht