Skip to main content

Een nieuwe naam: CB5

We veranderen onze naam. Van CroonenBuro5 naar CB5. Een krachtig en herkenbaar merk om onze focus op Architectuur, Stedenbouw en Landschap op de kaart te zetten.

Eén sterk ontwerpbureau

We willen duidelijker uitdragen wat we doen, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Als ontwerpbureau wordt onze creatieve expertise bij het realiseren van grote maatschappelijke veranderingen steeds belangrijker. Daarom laten we onze bescheidenheid wat varen en durven we op te komen voor onze nieuwe positie.

Focus op stedelijke verdichting

Het belang van duurzame ruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken binnen stedelijke delta’s wordt snel groter. In Nederland, Europa en wereldwijd. Want de energietransitie, gezonde steden, transformatie opgaves, oplossingen voor verstedelijking en veilige smart cities; het begint allemaal bij goed ontworpen ruimtelijke oplossingen.

Toekomstbestendige oplossingen

Wij hebben ons ontwikkeld tot vormgevers van uw leefomgeving. Eén organisatie met een duidelijke focus. Als onderdeel van een breed netwerk kiezen we voor verbinding en een integrale aanpak. Van analyse tot schets. Van concept tot realisatie. Zo komen we samen tot een eenduidige architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke beeldtaal. Toekomstbestendig, realistisch en maakbaar.

Het nieuwe merk

Natuurlijk zijn we trots op onze roots. Daarom blijft de verwijzing naar het vroegere CroonenBuro5 bestaan. Ontstaan uit een samenvoeging van adviesbureau Croonen en Buro5, bureau voor stedenbouw en architectuur, zijn we in 2011 toegevoegd op de vlag van Antea Group. Mede dankzij onze groei ontstond de wens voor een duidelijkere, herkenbare en sterke naamgeving. Deze kans is aangegrepen met de komst van een nieuwe merknaam: CB5.

Met de nieuwe naam en het nieuwe beeldmerk verbinden we verleden met heden en kijken vol enthousiasme naar de toekomst. De cirkel staat voor onze belangrijkste kernwaarden: eenheid, kracht, evenwicht, gebied en ruimte. CB5 is een statement: eenvoudig, inspirerend en strak.

Graag vertellen we meer over de achtergrond van de naamsverandering en de betekenis van het logo. Neem contact met ons op.

Einde bericht