Skip to main content

Van gezamenlijke ambities tot ruimtelijk ontwerp!

De klimaatverandering is net als COVID-19 een probleem dat we alleen samen onder de knie krijgen! Gemeente Boxtel, Waterschap de Dommel, Van Wanrooij en CB5 werken daarom samen aan de klimaatadaptieve wijk Heem van Selis te Boxtel.

Een mooi project waarbij wij de vertaling van een gezamenlijke ambitie naar een ruimtelijk ontwerp hebben mogen maken.  Dat heeft geresulteerd in een 10-tal oplossingen die samen zorgen voor een klimaatadaptieve toekomstbestendige wijk.

Samen zijn we trots op het resultaat en de publicatie in het Jaarboek 2020 van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling.

Einde bericht