Skip to main content

Almere heeft ruim 30 bedrijventerreinen verspreid door de stad. Op de helft van de terreinen zijn nog kavels beschikbaar. Het aantal vestigingsinitiatie-ven van geïnteresseerde toekomstige bedrijven neemt hierbij enorm toe en daarom vroeg Gemeente Almere ons om stedenbouwkundige ondersteuning en procesmatige coördinatie.

CroonenBuro5 draagt zorg voor een goede stedenbouwkundige begeleiding van de initiatieven, het opstellen van kavelpaspoorten en het actualiseren van inrichtingsplannen, met als doel te komen tot integrale en ruimtelijk samenhangende plannen maar met voldoende flexibiliteit.

Heeft u ook behoefte aan stedenbouwkundige ondersteuning? Neem dan contact met ons op.

Einde bericht