Skip to main content

CB5 is gevraagd voor het ontwerpen van het stadspark én het sportpark in Dokkum. Twee interessante opgaves waarin we onze expertise op het gebied van landschap en stedenbouw graag inzetten. Daarbij streven wij naar een levendig en bruisend ontwerp voor de 2 parken.

Harddraverspark wordt stadspark
Het Harddraverspark wordt herontwikkeld tot een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sport. In de huidige situatie herbergt het stadspark meerdere functies, zoals een stadscamping, tennisvereniging en een voetbalvereniging. Met de verplaatsing van de tennisvereniging, wordt in het Harddraverspark nog meer ruimte gecreëerd voor recreatie. Zo ontstaat er ruimte voor een park met veel groen, water, wandelpaden en voorzieningen. Een open en groen gebied dat ervaarbaar is vanaf de stad en de stadsgracht. Ruimte voor ontspanning, recreatie, muziek, kunst, evenementen, sport en spel, voor iedereen.

Tolhuispark wordt sportpark
Het Tolhuispark wordt herontwikkeld tot sportpark, waar ruimte is voor meerdere sporten zoals, tennis, korfbal, voetbal en hockey als nieuwkomer. Hiermee wordt het verenigingsleven versterkt op één duidelijke plek in de stad, met een aanbod voor de hele regio.

Einde bericht