HomeZorg

Zorg

in de huidige maatschappij en tijd is een belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave zorggerelateerd. Langer zelfstandig thuis wonen, toename van de zorgvraag, vermindering van de zorgbudgetten en vernieuwde zorgconcepten vragen om een nieuwe manier van huisvesting. CroonenBuro5 heeft ruime ervaring met verschillende zorgconcepten. In onze visie zoeken we steeds naar de juiste balans tussen de functionaliteit van de organisatie die zorg verleent, de toekomstbestendigheid van de gebouwen en het woongenot van de gebruiker.