Opdracht

Scholen van Morgen

De slechte onderhoudstoestand, de ruimtelijke knelpunten en de functionele onbruikbaarheid hebben ertoe geleid dat Mercator te Rupelmonde in België geselecteerd werd door ‘Scholen van Morgen’ om tegen 2016 een nieuw schoolgebouw in gebruik te kunnen nemen. Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking (PPS) tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid en heeft als doel om bestaande, verouderde, schoolgebouwen te verbouwen of te vervangen door nieuwbouw.

Locatie

Geflankeerd door lintbebouwing

De school gelegen aan een dorpsstraat maakt onderdeel uit van het dagelijkse leven in Rupelmonde. De smalle drukke G. de Cremerstraat is aan beide zijden geflankeerd door lintbebouwing, voornamelijk 2 lagen met een kap. Het schoolterrein zorgt voor een opening in deze straatwand en is met zijn groen, licht en lucht een belangrijke component in de omgeving.

Ontwerp

Terrein is bewust ingezet

Het ontwerp van het gebouw is bewust hand in hand gegaan met de inrichting van het omliggende schoolterrein. Verschillende zones zijn gecreëerd waardoor verkeersstromen uit elkaar getrokken worden en zorgen voor een veilige voorruimte.

Het hoogteverschil in het terrein is bewust ingezet in het ontwerp. Door te spelen met hoogteverschillen en terrasvorming ontstaan er plekken met allen een eigen belevingswaarde. De speelplaatsen van de kleuters en de leerlingen van de lagere school liggen hoger dan het straatniveau en zijn voorzien van een gemetselde borstwering die het schoolterrein afsluit van de publieke ruimte maar het visuele contact met de straat intact houdt. Zo blijft de school een onderdeel van de openbare ruimte en sluit hij zich niet af van de maatschappij.

Het schoolterrein dat volop ruimte biedt voor de sociale vorming

Het schoolgebouw is voorzien van een ruim vormgegeven entree met een kwalitatieve voorruimte op niveau van de centrale inkom. Deze voorruimte is ontworpen met zitelementen en groen in de vorm van kleine bomen en bloembakken. Deze informele voorruimte zorgt voor onverwachte ontmoetingen tussen ouders onderling en tussen ouders en personeel.

Weinig kinderen gaan naar school omdat ze behoefte hebben aan kennis. De meeste kinderen gaan naar school vanwege vrienden en vriendinnen. Daar zien ze naar uit. Ze vinden het gezellig op school. Op school ontmoet je elke dag je vrienden waarmee je speelt, kletst en geheimen deelt. Ontwikkelingspsychologen noemen dit sociale gedrag de gerichtheid op de ‘peergroup’. Kinderen van een ‘peergroup’ delen bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd, interessegebied, belangstelling of status. Dit geldt niet alleen voor jonge kinderen van de basisschool, maar ook voor peuters en kleuters. Door het contact met de vriendengroep kan de leerling sociale vaardigheden ontwikkelen en empathisch gedrag. Het karakter wordt voor een groot deel in de jeugdjaren gevormd. Wij vinden dat het gebouw en het schoolterrein volop ruimte moeten bieden voor de sociale vorming.

Het complete programma van de school is verdeeld in 3 volumes. Ieder volume of gebouwdeel heeft zijn eigen functie. Het gebouwdeel met voornamelijk leslokalen is het grootste volume en is verdeeld over 2 bouwlagen, voorzien van een lift. Het gebouwdeel met de sportvoorzieningen is anderhalve bouwlaag, en is voorzien van een eigen ingang. Het derde gebouwdeel ligt opgespannen tussen de twee al benoemde bouwdelen en koppelt met de refter, de polyvalente ruimte in de onderwijsvleugel met de turnzaal. Dit gebouwdeel is slechts een bouwlaag en herbergt voornamelijk de administratieve lokalen.

Opdrachtgever
DBFM Scholen Van Morgen NV

Programma
Onderwijs

Status
Gerealiseerd

Jaar
2014 t/m 2018

Omvang
1.985 m²

Projectteam
Alexander Smeets, Ard Thijssen, Maarten Huls, Ruud Mestrom