Opdracht

Aan de rand van de Maas en het Lierdal

CB5 heeft in opdracht van de gemeente Mook en Middelaar de gebiedsvisie opgesteld voor Molenhoek Zuid. Vanwege de landschappelijke context was deze vraag bij uitstek geschikt voor ons team Stedenbouw en Landschap. Molenhoek Zuid is namelijk gelegen aan de rand van de Maas en het Lierdal, er wordt dan ook veel gerecreëerd in en rondom het plangebied. Voor ons genoeg aanknopingspunten om landschap en stedenbouw met elkaar te vervlechten in de gebiedsvisie.

Landschappelijk casco

Wonen aan de Maas

Landschappelijk casco

Wonen aan de Maas

Woonvelden & randen

Infrastructuur

Woonvelden & randen

Infrastructuur

Proces

Van participatie tot ontwikkelscenario’s

We zijn gestart met een uitgebreide inventarisatie van het plangebied. In het kader van de inventarisatie zijn er gesprekken gevoerd met in- en aanwonenden van het plangebied. Ook zijn er gesprekken geweest met diverse verenigingen en organisaties. We hebben naar de inbreng van belanghebbenden en geïnteresseerden geluisterd en waardevolle suggesties meegenomen.

Op basis van de inventarisatie hebben we 3 ontwikkelscenario’s voor het gebied opgesteld. Deze zijn besproken met de direct belanghebbenden, waaruit vervolgens het voorkeursscenario verder is uitgewerkt in de gebiedsvisie.

Conceptkaart

Vervolg

Nieuwe wijk voor diverse doelgroepen met verschillende soorten woningen

De gemeente Mook en Middelaar heeft 21 december jl. een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). Een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal dan verdwijnen. Hier komen circa 250 woningen voor terug.

De reden om de gebiedsontwikkeling voor Molenhoek Zuid te onderzoeken, is de groeiende vraag naar woningen in de regio. Het bestaande woningbouwprogramma van Mook en Middelaar heeft onvoldoende capaciteit om in de verwachte woningbehoefte te voorzien. Het is de wens van de gemeente om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.

Opdrachtgever
Gemeente Mook en Middelaar

Programma
Stedenbouw en Landschap

Status
Afgerond

Jaar
2022

Omvang
7 hectare

Projectteam
Mark van der Poll, Eduard van Tilborg, Remond Baselmans