Opdracht

Leefbaarheid en kwalitatieve verdichting

Voor Helmond Oost is een ruimtelijke visie opgesteld waarin de verbetering van algehele leefbaarheid en kwalitatieve verdichting centraal staan. De ruimtelijke visie is opgesteld samen met de gemeente, woningcorporatie Woonpartners, Beyond Now, bewoners en stakeholders.

In deze ruimtelijke visie wordt concreet vastgelegd waar zowel de gemeente Helmond als Woonpartners de komende jaren samen aan gaat werken in de wijk. De visie bevat concrete ingrepen op vlak van bebouwing, buitenruimte, wegen en sociaal en gezondheid.

Locatie

Tot 600 nieuwe woningen

De wijk Helmond Oost krijgt er in totaal tot 600 nieuwe woningen bij. Waarbij ruimte is gevonden tussen flats en bestaande rijwoningen voor nieuwbouw. Appartementencomplexen verspreid door de buurt worden uitgebouwd of er komt een extra laag op of onder, bijvoorbeeld in plaats van garageboxen.

Concept

Visie op drie pijlers

Het concept van de visie zet in op drie pijlers:

  1. Het verstevigen van het bestaande raamwerk van groen, water en hoogbouw aan de randen;
  2. De herkenbaarheid van de 3 buurten vergroten en met in iedere buurt een eigen centrale groene plek en een sterk (voorzieningen) wijkhart voor heel Helmond Oost. Ook wordt de huidige beweegroute verbeterd en uitgebreid door de hele wijk;
  3. Op structuurniveau en ‘acupunctuurniveau’ bebouwing ontwikkelen ter verbetering van de woningvoorraad, sterkere buurtcentra en ruimtelijke leesbaarheid van de wijk, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande structuren en verkavelingen.

Raamwerk versterken

Identiteit geven aan de buurten

Acupunctuur bebouwing ontwikkelingen

Opdrachtgever
Gemeente Helmond & Woonpartners

Programma
Openbare ruimte

Status
In uitvoering

Jaar
2022-heden

Omvang
130 ha

Projectteam
CB5 & Antea Group