Opdracht

De Prins Bernhardlaan in een nieuw jasje

De Prins Bernhardlaan is toe aan een herinrichting, waarbij het noordelijk deel compleet wordt vervangen van gevel tot gevel. Op het gedeelte ten zuiden van de Zomervaart wordt groot onderhoud uitgevoerd.

CB5 en Antea Group zijn door de gemeente Haarlem gevraagd om het traject te begeleiden van schetsontwerp tot definitief ontwerp.

Locatie

Een uitnodigende en klimaatadaptieve openbare ruimte

De Prins Bernhardlaan maakt deel uit van de ring om Haarlem. De weg is ongeveer 1,3 km lang. Aan de noordzijde sluit de weg aan op de Amsterdamse Vaart, aan de zuidzijde op kruispunt Schipholweg. De uitstraling van de weg wordt als niet fraai en verouderd bestempeld, ook wordt er te hard gereden. De gemeente heeft de wens om de weg uniform en hoogwaardig vorm te geven, waarbij de barrièrewerking voor langzaam verkeer wordt verminderd, de verkeersveiligheid verbeterd en er invulling wordt gegeven aan klimaatadaptatie.

Concept

Een drieledig concept

Het concept voor de Prins Bernhardlaan is drieledig;

  1. De straat vormt geen barrière, maar een verbinding tussen de oostelijk- en westelijk gelegen buurten (1A). Dit wakkert de levendigheid aan in een straat waar mensen elkaar kruisen en ontmoeten (1B).
  2. Haarlemse plekken worden een onderdeel van het lijnvormige element. De kwaliteiten van het park (2A) en de pleinomgeving (2B) van het Prinses Beatrixplein en Van Zeggelenplein ontmoeten elkaar bij de Prins Bernhardlaan.
  3. De straat krijgt een eigen karakter door de bermen sterk te vergroenen. De straat wordt begeleid door opgaand en meerlaags groen (3A). De passant wordt begeleid door een sterke spil in het midden van de straat. De wadi (3B) is niet alleen een herkenbaar element, maar weerspiegelt ook in beplanting het laagveenkarakter van de plek waar de Prins Bernhardlaan op is ontstaan.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Programma
Stedenbouw en Landschap

Status
Afgerond

Jaar
2022

Omvang
7 hectare

Projectteam
David Huijben, Thea van Roosmalen, Remond Baselmans, Ivan Glenn Leinse, Eduard van Tilborg