Opdracht

Herstructureringsplan Slotjes Midden

In 2017 heeft het consortium Ballast Nedam/ BPD/ Humblé Martens & Willems architecten en CB5 de selectie gewonnen voor het herstructureringsplan Slotjes Midden.

Locatie

Een wijk met een grote kwalitatieve potentie

Een groene rustige buurt met een heldere stedenbouwkundige structuur zo werd Slotjes-Midden in 2005 omschreven in het stedenbouwkundig ontwikkelingsplan van Kuiper Compagnons. Sinds het ontstaan van de wijk in de jaren 60 kent Slotjes Midden de nodige problemen.

Te veel openbaar groen, eenzijdig woningaanbod, bouwtechnisch matige appartementenblokken, een groot gevoel van onveiligheid, te weinig ruimte om te parkeren en een slechte openbare ruimte. De wijk heeft echter een grote kwalitatieve potentie door de aanwezigheid van een sterke volgroeide groenstructuur.

Ontwerp

Gekenmerkt door vijf hoofdthema’s

Strategie
De strategie van het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door vijf hoofdthema’s: De laan, het kanaalpark, de groene long, de hofjes en de straat. De Loevenstijnlaan, de middenas van de wijk, verdunnen we in woningdichtheid door een invulling met grondgebonden woningen. Het profiel van deze laan wordt laag en breed met veel bomen en eerder landelijk dan statig.

Aan de Tempeliersstraat met de mooie hoge bomen en de Wadi in het midden wordt dit thema van wonen aan de groene laan nog een trapje hoger ingezet met een gevarieerde straatwand met grote daken. De grotere woongebouwen met appartementen vormen de zoom van de Kanaalzone. De verdichting van het wonen schuift naar de rand van de wijk, daar waar uitzicht op het water is. Zo ontstaat een meer stedelijke representatieve wand. De blokken worden alzijdig bewoond en zijn zorgvuldig ingepland zodat zoveel mogelijk volgroeide bomen behouden kunnen blijven: Het goud van Slotjes Midden. De bomen hebben een bemiddelende functie tussen kanaal en wijk. Deze bemiddelende functie van de bomengroepen blijft behouden en de appartementenblokken worden meteen geflankeerd door navenante bomen van formaat.

Openbare ruimte, terugbrengen van hiërarchie en identiteit
Naast een duidelijke definitie van de begrenzingen en identiteit van de bouwblokken is een eenduidige functie en identiteit van de openbare ruimte net zo belangrijk. De kracht van de openbare ruimte is haar vermogen om de wijk te structureren, de wijk te voorzien van diversiteit in beleving en het vermogen om plekken te voorzien van identiteit.

De focus van het ontwerp van de openbare ruimte richt zich op wijkniveau op het versterken van de verloren gegane hiërarchie van de groenstructuren. Op het niveau van het bouwblok of de straat richt het ontwerp zich op de maximalisatie van behoud van de reeds aanwezig prachtige bomen in de wijk.

Architectuur
Het stedenbouwkundigplan uit 2005 gaat uit van een samenhangende wijkstructuur en dito architectonisch beeld. Het Beeldkwaliteitsplan (opgesteld door Grosfeld Van der Velde in 2010) is specifieker: ‘De homogene en eenvoudige structuur van de wijk voortzetten’ en ‘ondanks het andere tijdsgewricht het nieuwe laten aansluiten op de overgebleven bouwblokken’. Er is sprake van ‘eerlijke en eenvoudige architectuur’.

Met een vanzelfsprekende ‘alledaagsheid’ een nieuw geheel maken van bestaande en nieuwe gebouwen en complexen. Hierbij van belang vinden wij: de samenhang in materiaal, groene aansluitingen van privégebied op openbaar terrein (voorstedelijke voortuintjes), extra aandacht voor entrees en adressering, zorgvuldige compositie van architectonische elementen als dakrand, goot, balkon, raam en entree.

Opdrachtgever
BPD / Ballast Nedam

Programma
Wonen

Status
In uitvoering

Jaar
2017-heden

Omvang
340 woningen

Projectteam
Marco Weijers, Ruud Mestrom, Kyara Sparla