Locatie

Drie alzijdige woonblokken in een parkachtige setting

Gelegen in het hart van Maastricht naast de Polvertoren zijn op het voormalige Klevarieterrein drie alzijdige woonblokken ontworpen in een parkachtige setting, passend in het stedenbouwkundig plan van Humblé, Martens en Willems Architecten. De afzonderlijke alzijdige bouwblokken hebben een sterke samenhang.

Leidende thema’s in de stedenbouwkundige opzet zijn de zichtlijnen door het plangebied richting de St. Janskerk en Sint Servaas basiliek, de voortzetting van het stadspark op de locatie, de verwevenheid van het plangebied in oost-west en noord-zuid richting en het afzomen van de randen van het plangebied.

Ontwerp

Compact wonen in het centrum van Maastricht in een groene setting

In beide bouwblokken is veel aandacht besteed aan de geleding van de massa, de grafische behandeling van de gevel, compositie van geveldelen en plasticiteit met als bindend motief het behoud van de maat, abstractie en eenheid van beide woongebouwen. Deze thema’s zijn op verschillende wijze per bouwblok toegepast.

Opgetrokken uit beton en metselwerk in diverse diepe rood bruintinten verzelfstandigen de woongebouwen zich ten opzichte van zijn directe omgeving, met een lichte knipoog naar de kleurstelling van de prominent zichtbare St. Janskerk. Door het gebruik van dezelfde baksteen in gelijk kleurstelling blijft er eveneens een sterke relatie tussen beide bouwblokken.

De massa van de woongebouwen verspringt van 2 lagen naar maximaal 5 lagen en voegt zich naar de te handhaven zichtlijnen uit het stedenbouwkundig plan. De entrees liggen direct aan het centrale plein en ontsluiten de cours van de bouwblokken met daaraan gelegen de entrees van de afzonderlijke woningen.

Impact

Een sterke tactiele ervaring

Een bijzonder beeldbepalend detail is het betonnen framewerk met verticale betonnen staanders en banden, ingevuld met terugliggend metselwerk. Het verschil in textuur van het gemêleerde metselwerk en de gladde afwerking van het beton in combinatie met een groot palet aan kleurtonen geeft het gebouw een sterke tactiele ervaring van dichtbij.

Programma
Wonen

Status
In uitvoering

Jaar
2018-heden

Omvang
115 app / 320 pp

Projectteam
Marco Weijers, Michel Alofs