Opdracht

Grootonderhoudsopgave voor de openbare ruimte

De gemeente Haarlem sorteert voor op klimaatverandering door een grootonderhoudsopgave voor de openbare ruimte te koppelen aan een integrale klimaat- en gezondheidsopgave. De ontwerpers van CB5 en de ingenieurs van Antea Group hebben een integraal masterplan ontwikkeld voor de jaren `70 wijk Meerwijk. Hierin komen ontwerp, techniek en de omgeving samen.

Locatie

Een gezonde en klimaat adaptieve leefomgeving

Het hoofddoel is om van de woonbuurten in Meerwijk een gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving te maken. Onder dit doel zijn 7 thema`s gekoppeld die zich opsplitsen in verschillende ambities, zoals:

  1. Klimaatadaptieve maatregelen toepassen
  2. Ruimte die sporten en bewegen stimuleert
  3. Ecologie verbeteren
  4. Verkeersveilige wijk
  5. Gasvrij warmtenet aanleggen
  6. Materialen hergebruiken
  7. Hogere sociale cohesie in de wijk

Ontwerp

Een kolkloos en verkoelend ontwerp

Het ontwerp voorziet in een klimaatadaptieve inrichting door een kolkloos en verkoelend ontwerp. Het groen en de bomen zijn gemaximaliseerd en de verharding is zo veel mogelijk beperkt, maar liefst tot 35%.

Het kwalitatieve groen ligt in een brede groene band door de woonbuurt voor de deur. De brede asfaltstraten zijn vervangen door smalle eenrichtingsstraten met aan één zijde parkeren. Overig parkeren kan aan de randen op de grotere parkeerterreinen, welke op loopafstand zijn gelegen.

Het water wordt opgevangen in de straten en het groen

Hemelwater wordt zo veel mogelijk kolkloos bovengronds geïnfiltreerd en gebufferd. Het water wordt opgevangen in de straten en de groene band waar het langzaam kan infiltreren. Bij hevige regenval zal het water getransporteerd worden naar de verschillende wadi`s in de buurt. Hierin kan het regenwater gebufferd worden of infiltreren in de bodem. Via een overloopsysteem bereikt overtollig hemelwater het oppervlaktewater aan de rand van de wijk.

In het ontwerp is ook rekening gehouden met wind. Koele en verfrissende zuidwesten zeewind kan via het groen en de wadi`s aan de randen de woonbuurt binnentrekken. In de buurt zijn de bomen rechtlijnig geplaatst, zodat de wind zich goed kan verplaatsen. De rechtlijnige bomen dienen eveneens als vliegroutes en foerageergebieden voor vogels en vleermuizen.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Programma
Openbare ruimte

Status
In uitvoering

Jaar
2019-heden

Omvang
130 ha

Projectteam
Mark van der Poll, Merijn van Loon, Thea van Roosmalen, Tim Bachmayer, Ivan Glenn Leinse, Eduard van Tilborg, Hanne de Jong