Opdracht

Van ‘kanaal’ naar rivier

Ons waterland wordt voor een groot deel bepaald door rivieren. In de loop van de eeuwen is door menselijk ingrijpen het water getemd en hebben wij gezorgd voor brede vaargeulen, dammen en dijken om de rivier binnen de perken te houden en stuwen en sluizen die de afvoer van het water bepalen. Daardoor zijn de rivieren steeds minder natuurlijk geworden. De overgebleven ‘kanalen’ hebben ten opzichte van de oer-rivieren ingeboet op biodiversiteit en waterkwaliteit. Dat heeft effect op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Locatie

Green Rivers Open Wonders

Met deze opdracht werken wij samen met Antea Group, Arcadis, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water onder de naam GROW (Green Rivers Open Wonders) aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Voor Rijkswaterstaat, in samenwerking met Staatsbosbeheer en andere overheden geven wij vorm aan de metamorfose van de Nederlandse rivieren. Daarbij kijken wij naar ‘het DNA van de rivier’, om de oorspronkelijke loop en inheemse kwaliteiten van de rivier te ontdekken.

Ontwerp

Het grootste Nederlandse waterbouwproject

In deze planstudie voeren wij analyses uit om het DNA van de rivieren te lezen. Daarbij geven wij o.a. vorm aan geulen, strangen, hanken, poelen en natuurvriendelijke oevers om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De complexiteit van de opgave is te vinden in het rivierkundige, ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke en ecologische effect van iedere ontworpen ingreep.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Programma
Ecologie & waterbouw

Status
In uitvoering

Jaar
2021-2027

Projectteam
Antea Group, CB5, Arcadis, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water