Opdracht

Een open “zorgwijk” voor specialistische zorg

Onze visie is gericht op de leidende principes van Meander. Principes die in onze optiek nauw aansluiten bij de verandering van de benadering van het ziektebeeld “dementie” en bijbehorende zorg en behandeling.

In een notendop gaat ons ontwerp in op de de-institutionalisering van de zorg, de beleving van de bewoners en een terugkeer naar kleinschalige zorg. Niet één groot zorggebouw waarin ieder ziektebeeld gelijk is, maar een open “zorgwijk” waarin specialistische zorg en verschillende specialistische vormen van samenwonen op een kleinere schaal mogelijk zijn en toegesneden op de specifieke bewoners. Wonen in een huis, in een buurt en in een wijk als uitgangspunt. Een maat en manier van leven die de bewoners kennen.

Concept

Dementie als ziektebeeld plaatsen wij weer centraal in de maatschappij waarbij ieder ziektebeeld zijn eigen plaats en identiteit krijgt. De “zorgwijk” laat meerdere ziektebeelden naast elkaar bestaan, waarbij de omgeving specifiek kan reageren op de wensen. Zorg wordt per bouwdeel gecentraliseerd waarbij iedere “woonbuurt” met gelijk ziektebeeld zelfvoorzienend is voor wat betreft zorgverlening, logistiek en voedselconcept. Daarnaast krijgt zorgtechnologie een steeds belangrijkere rol.

Met de krapte op de arbeidsmarkt en de huidige werkdruk ligt in zorgtechnologie een belangrijke oplossing als antwoord op dit vraagstuk. Hierbij onderscheiden wij zorgtechnologie voor welbevinden en zorgverlening. Dit vraagt een flexibel gebouw met mogelijkheden tot aanpasbare installaties en ruimtes.

De Zorgwijk

Woonclusters

Dwalen

Ontwerp

Een integraal ontwerp

Het nieuwe Lückerheide, Lückerdörp, als expertisecentrum is opgezet volgens een open “zorgwijk” met “woonbuurten”, “woonhuizen” en “wijkcentrum”.

Maken van plekken

Levendige tussengebieden

Rustige tuinranden

Zorgwijk

Het huidige plangebied van Lückerheide heeft sterke begrenzingen met een beperkte verbinding en integratie met de wijk. Dit is enkel mogelijk via de entreezone gelegen aan de Sint Pieterstraat.

Het huidige gebouw is introvert en niet uitnodigend. Lückerheide ervaar je en presenteert zich grootschalig, afgesloten en introvert. Ons Lückerheide wordt een nieuwe wijk aan de noordkant van Kerkrade. Misschien moeten we spreken over “Lückerdörp”.

Multisensory environment

Een belangrijk uitgangspunt in de stedenbouwkundige opzet is het ontwerpen van een multisensory environment. Plekken die de verschillende zintuigen prikkelen en ontmoeting stimuleert. De bewoners kunnen zo naar gelang hun behoeften en wensen plekken kiezen waar ze zich prettig voelen en die aansluiten bij het moment (healing environment). Veilig en geborgen of actief en uitgaand.

Middels een sequentie van verschillende openbare (groene) pleinen en straten maken wij een nieuwe route door het gebied met een mooie loop langs de verschillende woonbuurten, het gemeenschappelijk “wijkcentrum” en het bos. In het gebied ontstaan plekken van reuring en ontmoeting, maar ook plekken van rust en intimiteit, allen in het groen van de omgeving.

Opdrachtgever
Meander

Programma
220 cliënten met dagbesteding

Status
Schetsontwerp (tenden)

Jaar
2022-heden

Omvang
16500 m2

Projectteam
Marco Weijers, Anne Fransen