Opdracht

Herontwikkelen tot een aantrekkelijk stadspark

In opdracht van de gemeente Noardeast-Fryslân werkt CB5 aan de herontwikkeling van het Harddraverspark. Het park wordt daarbij herontwikkeld tot een aantrekkelijk stadspark met een mix van toeristisch-recreatieve voorzieningen in combinatie met sport.

Concept

In de huidige situatie herbergt het stadspark meerdere functies, zoals een stadscamping, tennisvereniging en een voetbalvereniging. Met de verplaatsing van de tennisvereniging, wordt in het Harddraverspark nog meer ruimte gecreëerd voor recreatie.

Verbinden hoekpunten

De hoekpunten van het Harddraverspark bestaan uit cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, waaronder het Rijksmonument ‘De IJsherberg’, het tolhuis, de sluis met sluiswachtershuis en de oude hoeve. Deze vier objecten worden met elkaar verbonden en vormen de ankerpunten van het nieuwe Harddraverspark.

Zicht op Dokkum

In de huidige situatie heeft het Harddraverspark een gesloten karakter en is er geen verbinding met Dokkum. Het nieuwe Harddraverspark maakt de verbinding met de bolwerken van Dokkum en vice versa door de westzijde van het park een open karakter te geven. Op deze manier worden beiden trekpleisters in het zonnetje gezet.

Vloeiende lijnen

Het Harddraverspark wordt omkaderd door ‘harde’ lijnen in de vorm van de watergangen met beschoeiing, de Bolwerken van Dokkum en het Schapendijkje. Als tegenbeweging is het park ontworpen met vloeiende lijnen, wat zorgt voor een hoge doorwaadbaarheid van het park. De organisch vormgegeven lijnen leiden de bezoeker door verschillende sferen van het park (open, half-open en besloten).

Ontwerp

Een open en groen gebied

Door de verplaatsing van de tennisvereniging ontstaat er ruimte voor een park met veel groen, water, wandelpaden en voorzieningen. Een open en groen gebied dat ervaarbaar is vanaf de stad en de stadsgracht. Ruimte voor ontspanning, recreatie, muziek, kunst, evenementen, sport en spel, voor iedereen.

Opdrachtgever
Gemeente Noardeast-Fryslân

Programma
Landschap

Status
Lopend

Jaar
2023

Omvang
12 hectare

Projectteam
David Huijben, Mark van der Poll, Eduard van Tilborg