Opdracht

Herontwikkeling van het rangeerterrein

Het project Aachen Hauptbahnhof betreft de herontwikkeling van het rangeerterrein westelijk naast het Station van Aken. Het doel van de herontwikkeling is het creëren van een nieuwe stedelijk ensemble met een mix aan functies. Het plan bestaat uit een commerciële plint met kantoorfuncties en vergaderfaciliteiten waaronder geparkeerd wordt. Bovenop deze plint komen een vijftal bouwvolumes met een hotel, short stay appartments en kantoren.

Locatie

Verbeteren van de relatie tussen het station en het centrum

Binnen het grotere verband gaat het ontwerp in op het verbeteren van de relatie tussen het station en het centrum. Op een kleiner schaalniveau willen wij het station een herkenbare identiteit meegeven die past binnen de toekomstige ontwikkeling als euregionaal verkeersknooppunt.

Ontwerp

Vijf bouwvolumes met zichtlijnen vanuit de stad

De vijf bouwvolumes zijn zodanig gepositioneerd dat voorgeschreven zichtlijnen vanuit de stad richting de Dom in het centrum blijven gewaarborgd. De open structuur waarborgt eveneens de zichtrelatie tussen het centrum en de aangrenzende wijk Burtscheid. Tussen de volumes worden daktuinen gerealiseerd waarop de diverse bouwblokken worden georiënteerd.

Om eenheid van het totaal te waarborgen bestaat het architectuurconcept van het ensemble uit banden van witte aluminium beplating met een grijze wisselende vlakinvulling. Het ontwerp en de uitwerking tot en met de bouwvergunning  is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ohlmeier Architekten uit Kassel.

Opdrachtgever
Bluestone Real Estate GmbH

Programma
Hotel, Short stay appartments, kantoor, commercieel, parkeren

Status
In uitvoering

Jaar
2016-2022

Locatie
Aken

Projectteam
Marco Weijers, Ruud Mestrom