Opdracht

Een klimaatrobuust en toekomstbestendig sportpark

Het Tolhuispark wordt een klimaatrobuust en toekomstbestendig sportpark. Een sportpark dat triggert om te bewegen. Zichtbaar is vanuit de directe omgeving en opgenomen wordt in het natuurlijk en waterrijk karakter van het Tolhuispark. CB5 en Antea Group hebben het VO, DO en programma van eisen verzorgd.

Locatie

Een nieuwe locatie voor sportclubs

Het huidige Harddraverspark, waar momenteel tennisclub Dokkum & korfbalvereniging KV De Granaet gevestigd zijn, wordt in de toekomst omgevormd naar een nieuw stadspark voor Dokkum. Deze sportclubs zijn daarmee opzoek naar een nieuwe locatie. In het Tolhuispark, ten zuiden van Dokkum, zijn al diverse sportverenigingen gehuisvest, zoals de voetbalvereniging CSV Be Quick Dokkum en het Optisport Tolhuisbad. Dit is daarmee de ideale locatie voor de realisatie van een nieuw sportpark, waar ruimte is voor korfbal, tennis, hockey, padel en voetbal.

Concept

Ruimtelijk wordt het nieuwe sportpark onderdeel van het bestaande Tolhuispark. In het concept wordt aansluiting gezocht bij het groenblauwe raamwerk, wandel- en fietsstructuur en bestaand sportclusters in het Tolhuispark om zo één Tolhuispark te crëeren.

Groenblauw raamwerk

Het Tolhuispark heeft een romantische opzet van kronkelige paden en waterpartijen met een afwisseling van dichte, omsloten bosschages en open, lichte zones met grasruigte. Dwalend door het park ontdek je iedere keer nieuwe zichtlijnen en perspectieven. Dit groenblauwe raamwerk vormt de basis voor de inpassing van het nieuwe sportpark. De randen haken zowel ruimtelijk als ook in sfeer en materialen aan bij de bestaande romantische opzet van het Tolhuispark.

Wandel- en fietsstructuur

Het park heeft een fijnmazige padenstructuur die intensief gebruikt wordt door wandelaars en fietsers uit de omliggende wijken. Hiermee is de doorwaadbaarheid van het park hoog en de verbinding met de omliggende wijk goed. Het nieuwe sportpark krijgt dezelfde fysieke verbinding door een openbaar toegankelijk pad, het sportpark te laten doorkruisen. Door het sportpark (gedeeltelijk) openbaar te maken is er een wisselwerking tussen gebruikers van het park en de sportclubs. Zien sporten is doen sporten. Andersom kunnen de sportverenigingen ook gebruik maken van het Tolhuispark. Te denk valt aan warmlopen, intervaltraining of een duurloop over de betonpaden van het park.

Sport- en recreatieclusters

Het bestaande Tolhuisbad, het clubgebouw van Be Quick en de gebouwen van scouting De Granaet fungeren als een sport- & recreatiecluster binnen het Tolhuispark. Vanuit de Parklaan rij je via een doodlopende weg (Tolhuispark) de gedeelde parkeerplaats op. Ditzelfde principe wordt ook toegepast voor het nieuwe sportpark. Door de nieuwe parkeerplaats centraal tussen de gebouwen van Jeugdhulp, de kinderboerderij en de sportverenigingen te leggen en direct aan te sluiten op de toegangsweg kan de parkeerplaats voor meerdere doeleinden worden gebruikt.

Beplanting

Groen ter ‘ondersteuning’ van de sportactiviteiten

Het groen op het sportpark zelf staat ter ‘ondersteuning’ van de sportactiviteiten. Het beplantingsbeeld is cultuurlijker en ingetogen van karakter om de drukke variatie aan kleuren en activiteiten meer ruimte te geven en op te vangen.

Er is gekozen voor een rustige basis van siergrassen, die fraai aansluit op de natuurlijke omgeving van het Tolhuispark. De siergrassen hebben jaarrond sierwaarde en zijn zeer onderhoudsvriendelijk.

De siergrassen worden aangevuld met solitaire heesters die met name in de herfst en de winter sierwaarde hebben. Zo zijn de twijgen van de Kornoelje in de winter rood-oranje. De Toverhazelaar heeft in de herfst sierwaarde door het oranje-rode blad en in de winter met de gele en rode bloemen.

Opdrachtgever
Gemeente Noardeast-Fryslân

Programma
Landschap

Status
Afgerond

Jaar
2022

Omvang
7 hectare

Projectteam
David Huijben, Thijs Verschuren, Eduard van Tilborg