Opdracht

Eigentijds & duurzaam zorgcomplex

In opdracht van Sevagram heeft CB5 het ontwerp gemaakt voor een nieuw eigentijds en duurzaam zorgcomplex voor 105 dementerende ouderen in Parc Douvenrade.

Locatie

Spil in het gebied

Een unieke locatie gelegen in het Geleenbeekdal aan de rand van Heerlen. Centraal gelegen in Parc Douvenrade is het zorgcomplex een spil in het gebied waar ontmoeten, het verlenen van zorg en wonen centraal staan. Het gebouw wordt aangesloten op het project Mijnwater, een innovatief circulair energienetwerk voor koeling en verwarming.

Ontwerp

Een veilige woonomgeving voor eigen regie

Het zorgcomplex bestaat uit 6 bouwlagen met in de plint van het gebouw een gasterie, ontmoetingsplein en ondersteunende zorgfuncties. Op de verdiepingen wordt gewoond met op de kop van het gebouw de gemeenschappelijke woonkamers en buitenruimtes gericht op het Geleenbeekdal.

In het ruimtelijke concept is veel aandacht besteed aan enerzijds het realiseren van een veilige woonomgeving waarin de bewoner een grote mate van regie heeft over zijn eigen leven, en anderzijds het efficiënt verlenen van zorg met de laatste zorgtechnologie.

Kleur refereert naar gemeenschappelijk verleden

Het gebouw wordt aangesloten op het project Mijnwater, een innovatief circulair energienetwerk voor koeling en verwarming.

Het groengekleurde gebouw refereert naar een gemeenschappelijk verleden van de dementerende ouderen. Een kleur die verbindt, maar ook een kleur die het gebouw verzelfstandigt in de monotonie van de bebouwing die de stadsautoweg flankeert.

Opdrachtgever
Sevagram

Programma
Zorgcentrum voor 105 pg cliënten

Status
Uitvoeringsgereed

Jaar
2019-heden

Omvang
9000 m²

Bouwkosten
€15.000.000

Projectteam
Marco Weijers, Twan Ubaghs