Skip to main content

Vanaf 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. Deze wet biedt nieuwe ondernemingskansen aan het bedrijfsleven. Het Omgevingsplan vervangt het huidige systeem met bestemmingsplannen en is een flexibeler kader, waarbinnen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Daardoor is vooraf sneller een inschatting te maken van de kans van slagen van ontwikkelingen en wordt de proceduretijd drastisch verkort.

Het Sciencepark Ekkersrijt is 50 ha groot en bevat vooral kennisintensieve ontwikkel – en  productiebedrijven, die graag in een groene parkachtige setting werken, met bedrijfspanden met een hoge beeldkwaliteit. Het Sciencepark maakt gebruik van de Crisis- en herstelwet en kan daardoor als Pilotproject -vooruitlopend op de Omgevingswet- samen met de gemeente aan een omgevingsplan werken. CroonenBuro5 begeleidt Gemeente Son en Breugel in dit traject.

Inmiddels is hard gewerkt om ideeën van ondernemers te verzamelen en te bespreken. In het voorjaar zijn er twee sessies met bedrijven georganiseerd, waarbij gepraat is over de eerste uitgangspunten uit de eerder door Sweco opgestelde visie en duurzaamheidsambities van zowel bedrijven als de (lokale) overheid. De uitkomsten van dit traject zijn gebundeld in een aantal verslagen. Ook is er een communicatietraject gestart in het Ekkersrijt Nieuws dat 2 maandelijks verschijnt en waarin de voortgang met alle ondernmers op Ekkersrijt wordt gedeeld. Na de zomer van 2019 wordt het traject voor het Omgevingsplan voor Sciencepark verder voortgezet.

Via de onderstaande link kunt u de “Visie Sciencepark Ekkersrijt” inzien.


Visie

Einde bericht