Opdracht

Inrichting van het Smariusterrein Tilburg

In opdracht van Vestum Vastgoed BV kreeg CB5 de mogelijkheid om te ontwerpen aan de inrichting van een plangebied aan de Smariuskade in Tilburg. Smariuskade is een project met een omvang van ca 7ha waarbij stedelijke inrichting en architectuur centraal staan. In samenwerking met Quant Architectuur in Venlo en Van Aken in Eindhoven wordt de architectuur van het plangebied ontworpen. CB5 is hierbij verantwoordelijk voor de realisatie van drie wooncomplexen, die kwaliteit en leefbaarheid representeren. In totaal zal het gehele project het Smariusterrein uiteindelijk van ca. 700 woningen voorzien.

Locatie

Stedelijke karakter in combinatie met landschappelijke allure

De locatie Smarius is in meerdere opzichten een bijzondere locatie in Tilburg. Het is direct gelegen aan een belangrijke entree van de stad (de Midden-Brabantweg), nabij een groot verkeersknooppunt (de Smarius-rotonde) en aan het water (het Wilhelminakanaal). Een dergelijke locatie vraagt om een stedenbouwkundige invulling als een bijzonder woongebied waar water en groen samenkomen en als het ware een geheel vormen met de gebouwde omgeving.

Het stedelijke karakter waar de locatie zich door kenmerkt in combinatie met een landschappelijke allure van het kanaal moeten van de locatie een aangename en unieke plek maken. De nieuwe woonwijk omvat een mix van die diverse doelgroepen met elkaar verbonden en samen gebracht worden in een nieuwe buurt: grondgebonden woningen en appartementen, van verschillende prijsklassen, koop of toch liever huur, een eigen tuin en openbaar groen. De bebouwing bestaat uit bijzondere, aansprekende en kenmerkende woongebouwen, omringd door aangename openbare ruimtes die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

Ontwerp

Een knipoog naar het industriële verleden

Momenteel bevinden we ons in de fase van het voorlopig ontwerp waarbij we ons richten op de architectuur van een van de drie, door ons ontworpen, wooncomplexen. Het projectteam houdt zich onder andere bezig met duurzaamheid, leefbaarheid, kwaliteit, variëteit, en uitstraling met een knipoog naar het industriële verleden van het Smariusterrein.

Het huidige uitgewerkte wooncomplex, Blok B, beschikt grotendeels over terraswoningen. Aan de achterzijde bevinden zich negen patiowoningen en een parkeergarage, die het gehele gebouw voorziet van parkeergelegenheid. Het trapsgewijs verspringen van de terraswoningen van het complex biedt een dynamische toevoeging aan zijn omgeving. De woningen beschikken elk over een eigen buitenruimte, waardoor voorbijganger en bewoner beiden kunnen genieten van de kwaliteit van groen.

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever
SDK Vastgoed BV
Vestum Vastgoed BV

Programma
Wonen

Status
In voorbereiding

Jaar
2018-heden

Omvang
10ha / 720 woningen

Projectteam
Mark van der Poll, Wietse Oostra, Ivan Glenn Leinse

Westelijk terrasblok (Blok B)

Opdrachtgever
SDK Vastgoed BV

Programma
Wonen

Status
Definitief ontwerp

Jaar
2020-heden

Omvang
18.000 m² ( 57 app / 540 pp )

Projectteam
Alexander Smeets, Roel Veenstra, Tim Nelissen, Maurice Dingena