Opdracht

Van fabrieksterrein naar groenstedelijke woonbuurt

Met het masterplan van Smariuskade wil CB5 een ambitieus en vooruitziend antwoord bieden op de transformatie en integratie van industrieterreinen in de binnensteden. De stedenbouwkundige structuur van het terrein wordt bepaald door ruimtelijke kenmerken van industriële bouwblokken in de kanaalzone van Tilburg. De nieuwe Smariuskade is hiermee een moderne interpretatie van het industriële verleden.

Locatie

Stedelijke karakter in combinatie met landschappelijke allure

De locatie Smarius is in meerdere opzichten een bijzondere locatie in Tilburg. Het is direct gelegen aan een belangrijke entree van de stad (de Midden-Brabantweg), nabij een groot verkeers-knooppunt (de Smarius-rotonde) en aan het water (het Wilhelminaknaal). Een dergelijke locatie vraagt om een stedenbouwkundige invulling als een bijzonder woongebied waar water en groen samenkomen en als het ware een geheel vormen met de gebouwde omgeving.

Het stedelijke karakter waar de locatie zich door kenmerkt in combinatie met een landschappelijke allure van het kanaal moeten van de locatie een aangename en unieke plek maken. De nieuwe woonwijk is gedifferentieerd: grondgebonden woningen en appartementen, van verschillende prijsklasses, koop of toch liever huur, een eigen tuin en openbaar groen. De bebouwing bestaat uit bijzondere, aansprekende en kenmerkende woongebouwen, omringd door aangename openbare ruimtes die uitnodigen om elkaar te ontmoeten.

Groen tenzij

Dynamiek & rust, licht en lucht

Stad op ooghoogte

Stedenbouw

Een knipoog naar het industriële verleden

Smariuskade wordt een groenstedelijk woonmilieu met wonen, werken en de kansen voor recreatieve verbindingen. Een belangerijk stedenbouwkundige principe wat hieraan ten grondslag ligt is dat een groot deel van de openbare ruimte in Smariuskade autovrij is. De straten en pleinen kunnen hierdoor volgens het principe ‘groen tenzij’ ingericht worden. Samen met groene binnenterreinen en daken van gebouwen ontstaat een robuust groen ecologisch raamwerk, waar ruimte is voor mens, plant en dier. Een compacte stadswijk, waar een groene setting zorgt voor een zekere intimiteit en verrassing waarbij het groen ontspanning en gezondheid van de bewoners bevordert.

Smariuskade kent drie bijzondere plekken: het park, het plein en het hof zodanig ingericht dat sociale ontmoetingen en activiteiten maximaal worden gefaciliteerd. Er is aandacht voor actieve plinten waarmee er een levendige wisselwerking tussen binnen en buiten ontstaat.

De inspiratie voor gebouwen is gezocht in het verleden van de locatie, stoer, robuust met een eigenstandig karakter. Door de mix van hogere en lagere gebouwen ontstaat een balans tussen dichtheid en goede menselijke maat. Er zijn zowel dynamische plekken als rustige binnenhoven en woonstraten.

Architectuur

Westelijk terrasblok

Momenteel bevinden we ons in de fase van het voorlopig ontwerp waarbij we ons richten op de architectuur van een van de drie, door ons ontworpen, wooncomplexen. Het projectteam houdt zich onder andere bezig met duurzaamheid, leefbaarheid, kwaliteit, varieteit, en uitstraling met een knipoog naar het industriele verleden van het Smariusterrein.

Het huidige uitgewerkte wooncomplex, Blok B, beschikt grotendeels over terraswoningen. Aan de achterzijde bevinden zich negen patiowoningen en een parkeergarage, die het gehele gebouw voorziet van parkeergelegenheid. Het trapsgewijs verspringen van de terraswoningen van het complex biedt een dynamische toevoeging aan zijn omgeving. De woningen beschikken elk over een eigen buitenruimte, waardoor voorbijganger en bewoner beiden kunnen genieten van de kwaliteit van groen.

Stedenbouwkundig ontwerp

Opdrachtgever
SDK Vastgoed BV
Vestum Vastgoed BV

Programma
Wonen

Status
In voorbereiding

Jaar
2018-heden

Omvang
10ha / 721 woningen

Projectteam
Mark van der Poll, Wietse Oostra, Ivan Glenn Leinse, Vincent Smeets

Westelijk terrasblok (Blok B)

Opdrachtgever
SDK Vastgoed BV

Programma
Wonen

Status
Definitief ontwerp

Jaar
2020-heden

Omvang
18.000 m² ( 57 app / 540 pp )

Projectteam
Alexander Smeets, Roel Veenstra, Tim Nelissen, Maurice Dingena