Opdracht

Duurzame dorpsrand ontwikkelen

De gemeente Boxtel zoekt naar ideeën voor de locatie Selissen. Hoe kan hier een duurzame dorpsrand ontwikkeld worden? CB5 neemt met de disciplines stedenbouw, landschap, RO en architectuur de leidende rol in het project. Er is een projectgroep samengesteld die vanuit de gemeente wordt ingevuld door de diensten beheer, openbare ruimte, verkeer en wonen.

Door de ligging aan de A2 is Rijkswaterstaat erbij betrokken. Daarbij schuiven ook twee projectontwikkelaars aan, Van Wanrooy en Peer Vastgoed, die eigenaar zijn van de gronden. CB5 heeft de verantwoordelijkheid om het traject in goede banen te leiden.

Locatie

De landschappelijke en historische onderlaag

Het project behelst een totaal van circa 550 woningen. Het ontwerpconcept bestaat uit het creëren van verschillende belevingen tussen de nieuwe dorpsentree en het dorpscentrum. Elk deelgebied krijgt zijn eigen sfeer en presenteert zich aan de Bosscheweg (dorpsontsluitingsweg).

De visie vanuit CB5 is dat de kracht van het ontwerpen in de context ligt. In het ontwerp zijn daarom de landschappelijke en historische onderlaag van groot belang. Het plan kent een enting op het oude agrarische wooncluster en opent zich naar het Dommeldal.

Ontwerp

Een gasloze wijk met een optimale oriëntatie

De wijk heeft een courant en flexibel middengebied gekregen en er is een veilige en esthetische afscherming ten opzichte van de A2 gemaakt. De hoofdentrees aan de dorpsontsluitingsweg krijgen een representatieve uitstraling. Bij straatmeubilair en verhardingen is de ambitie om het circulaire bouwen toe te passen. De wijk dient een gasloze wijk te worden waarmee rekening is gehouden in het ontwerp. Door slim te verkavelen, wordt een efficiënt ruimtegebruik gecombineerd met een optimale oriëntatie, zodat zonlicht het beste kan worden opgevangen.

Opdrachtgever
Van Wanrooij

Programma
Wonen

Status
In aanleg

Jaar
2017-heden

Omvang
35 ha

Projectteam
Mark van der Poll, Martijn Stabel, Remond Baselmans