Opdracht

Omarmen van de Maas

Voor de toekomst heeft Maasdriel haar koers gedefinieerd, bestaande uit 7 speerpunten waarmee wordt bijgedragen aan de kernwaarden water, cultuurhistorie, wonen, economie en netwerken, recreatie, natuur, duurzaamheid en klimaat. De rode draad daarbij is het omarmen van de Maas, waarbij de koers is gericht op het versterken van de relatie met de Maas en het vergroten van het toeristisch recreatief potentieel. De Maas moet weer beleefbaar, bereikbaar en bruikbaar worden, zodat Maasdriel zich opnieuw kan positioneren binnen de regio.

Locatie

Nieuwe Koers

Maasdriel is gelegen op de plek waar Maas en Waal elkaar ontmoeten en langs de transportassen spoor en A2. Dit geeft Maasdriel kwaliteiten en potenties die bij kunnen dragen aan de doelstelling om een vitale, levendige en goed bereikbare gemeente in de Bommelerwaard te worden. Aan en langs de Maas spelen de komende periode flink wat ontwikkelingen, wat maakt dat gemeente Maasdriel behoefte heeft aan een duidelijke koers om haar ambities te kunnen verwezenlijken.

Ontwerp

Unieke potentie

In het Masterplan Maas wordt ingezet op het benutten van de kwaliteiten die de ligging aan de Maas biedt. De Maas is sinds jaar en dag de identiteitsdrager van het gebied en zal dat ook in de toekomst blijven. Van oudsher was landbouw, later steenfabrieken en zandwinning een belangrijke bron van inkomsten voor Maasdriel en omgeving.

Deze economische ontwikkelingen hebben een forse impact op het landschap gehad, maar gedurende de jaren heeft met name aan de oostkant van de gemeente de transitie richting toerisme ingezet. De potenties van de cultuurhistorische parels die in het gebied aanwezig zijn, dienen te worden versterkt en geven het gebied belevingswaarde die een belangrijk onderdeel zal vormen in de gebiedsbranding.