HomeUrban Design & Masterplanning

Urban Design & Masterplanning

‘De ingrediënten voor een haalbaar en maakbaar plan’

Stedenbouw is meer dan een goed ontwerp alleen. Een nieuwe ontwikkeling moet ook meerwaarde bieden aan bewoners, gebruikers en ondernemers. Met respect voor stedelijke context, cultuurhistorie en ecologie. En er is natuurlijk nog de financiële en juridische kant van het verhaal. Alleen door goed te kijken, te luisteren en te analyseren kom je tot de ingrediënten voor een haalbaar en maakbaar ontwerp. Bij CroonenBuro5 vindt u de kennis en de experts om al deze facetten te verbinden. Van milieu, planologie tot juridische zaken. Maar ook door te participeren met bewoners en ondernemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Wietse Oostra wietse.oostra@croonenburo5.com