HomeDuurzaamheid

Duurzaamheid

‘Vandaag aan de slag met de energie van morgen’

 

Of u beleidsmaker, bestuurder of ontwikkelaar bent: de tijd is rijp om meters te maken met de energietransitie. Maar hoe ziet die energietransitie er voor u uit? Waar liggen de kansen en hoe gaat u die benutten? U vindt bij ons alle deskundigheid over de energie van morgen. Experts die thuis zijn in de techniek, maar die ook de ruimtelijke en juridische kant van het verhaal kennen. Dit doen we van de ruimtelijke inpassing van energielandschappen of windparken tot en met het ontwerp van energieneutrale woonwijken. Ons doel is altijd om uw ambities te vertalen naar haalbare en maakbare oplossingen.

Energietransitie vormt een belangrijk speerpunt voor de advisering van CroonenBuro5. Naast het borgen van energietransitie adviseert CroonenBuro5, samen met Antea Group, ook in andere taken op gebied van energie en duurzaamheid, zoals de procesvorming en de vormgeving ervan.

Energie transitie dashboard

Samen met Antea Group ondersteunt CroonenBuro5 lokale overheden bij het uitwerken van de opgave energietransitie met het Energie transitie dashboard (link webpagina Antea https://www.anteagroup.nl/nl/diensten/energietransitie/energietransitie-dashboard). Het Energie transitie dashboard maakt op een interactieve wijze overzichtelijk wat nodig is energieneutraal te worden en laat de effecten zien van nieuwe vormen van energieopwekking en –besparing. Het dashboard vormt een hulpmiddel om te komen tot een gedragen visie en uitvoeringsstrategie voor lokale energietransitie. 

Verduurzamen van wijken

Samen met Antea Group adviseert CroonenBuro5 in de verduurzaming in zowel bestaande als nieuwe woonwijken. Kansen voor innovatieve en duurzame initiatieven en maatregelen worden vertaald naar een overzichtelijk werkproces. Dit proces bestaat uit een aantal doorlopen stappen. Een nadere uitleg over het werkproces is opgenomen in de brochure ‘Verduurzamen van wijken’ (link naar PDF-brochure)

Zonnevelden

In samenwerking met Antea Group adviseert CroonenBuro5 in het ruimtelijk inpassen van een energielandschap voor met name zonne-energie. Het initiatief voor grootschalige zonneparken roept bij diverse partijen, zoals bij overheden, initiatiefnemers en omwonenden nog veel vragen op. In de brochure ‘Toepassen van zonnepanelen’ is meer informatie te vinden over dit proces. (link naar PDF-brochure)

Windenergie

Windenergie is een belangrijke schakel in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. In samenwerking met Antea Group adviseert CroonenBuro5 over het inpassen van windparken. Dit advies richt zich op de haalbaarheid van het project, de ruimtelijke inpassing, het verbinden van belangen en het beperken van de nadelige effecten. In de brochure ‘Toepassen van zonnepanelen’ is meer informatie te vinden over dit proces. (link naar PDF-brochure, brochure moet nog worden aangepast met CB5 projecten/layout)