HomeRuimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening

‘Een slimme strategie, een duidelijke routekaart’

CroonenBuro5 heeft door de jaren heen een enorme ervaring opgedaan met het opstellen van ruimtelijke plannen, het uitvoeren en coördineren van onderzoeken tot en met de juridische ondersteuning. Goed om te weten dat CroonenBuro5 alle disciplines en kennis in huis heeft om dit traject soepel te doorlopen. Dit doen we door in een vroeg stadium helder te krijgen welke onderzoeken nodig zijn en creëren we inzicht in de risico’s. Op basis hiervan stippelen we een efficiënte strategie uit. Dit resulteert in een overzichtelijk werkproces, een duidelijke routekaart en een goede afstemming met stakeholders en bevoegd gezag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ir. Carin Stolzenbach-van der Doelen 06 5147 5319 carin.stolzenbach@croonenburo5.com