Opdracht

Ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Lunet zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.800 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan 2.500 professionals en 1.000 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

Locatie

Noordrand structureel aangepakt

Door het verwijderen van het tijdelijke gebouw kan de entreezone en de noordrand van de brink structureel aangepakt worden. Door achter de bomenrij op gronden van Lunet zorg een voet- en fietsverbinding aan het profiel toe te voegen, wordt de Nuenenseweg een duidelijkere gebiedsontsluiting voor alle modaliteiten. De Kasteelweg wordt aangewezen als gebiedsentree en steviger aangezet tot een structurerende bomenlaan.

Ontwerp

Een efficiënte plattegrond met weinig verkeersruimte

Het Woonpark is ingericht rond een centraal gelegen groene brink, die daarmee functioneert als een zeer sterk structurerend element. Solitair op de brink staat de monumentale herberg, pal op de overgang met het kasteeldomein. Alle overige gebouwen in het woonpark noord zijn door de gridstructuur min of meer direct op de brink ontsloten. Nieuwe gebouwen ronden de noordelijke rand van de brink af, waardoor het meer zal worden ervaren als een omsloten semipublieke ruimte in het gebied.

Opdrachtgever
Lunet zorg

Programma
Zorginstelling

Jaar
2018

Omvang
22 ha

Projectteam
CB5