Suikerpark Veurne

HomeProjectenSuikerpark Veurne
Suikerpark Veurne

‘Een vernieuwende plek voor maximaal woon-, werk- en leefcomfort’

De suikerfabriek was ooit een begrip in Veurne. Sinds 1924 werd er suiker geproduceerd uit de suikerbieten die boeren uit de streek aanleverden. In 2005 werd de fabriek gesloten en alle constructies afgebroken. In de jaren daarna ontstond een nieuwe masterplan voor het gebied: Suikerpark.

Multifunctionele woonwijk

Het Suikerpark moet een multifunctionele woonwijk worden met een groot recreatief stadspark, een omvangrijk natuurgebied én ruimte voor bedrijvigheid. CroonenBuro5 maakte deel uit van het internationale topteam dat invulling gaf aan het stedenbouwkundig ontwerp. Uitgangspunten: een wijk die aansluit op de historische binnenstad van Veurne, die bestaande kwaliteiten van het gebied benut en die in al z’n diversiteit toch als een eenheid voelt.

Wijkplein, vijver en stadspark

Dit resulteerde in levendige stadswijk met woningen, appartementen, kantoren en winkels die zich situeren rondom een wijkplein, een recreatieve vijver en het stadspark. Naast de keuze voor een groen karakter, staan flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal. Die combinatie maakt Suikerpark tot een plek die maximaal woon-, werk- en leefcomfort biedt.