Beeldregieplan Suiker Unie

HomeProjectenBeeldregieplan Suiker Unie
Duurzame herontwikkeling Suiker Unie Puttershoek

‘Een uniek bedrijventerrein dat vele kwaliteiten kent’


Ooit was de Suiker Unie een van de iconen van Puttershoek. Nu de suikerfabriek grotendeels is opgeheven, wordt het fabrieksterrein herontwikkeld.

Herontwikkeling bedrijventerrein

De Suiker Unie vroeg CroonenBuro5 om een stedenbouwkundig plan en een beeldregieplan op te stellen dat aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven. Doelstelling: een compact bedrijventerrein dat op een verantwoorde manier in het landschap past. Ook wil de Suiker Unie een zonneweide van 18 hectare aanleggen zodat de fabriek die nog in werking is, energieneutraal wordt.

Ontwikkelvisie bedrijventerrein

In de ontwikkelvisie werkten we een aantal marktbenaderingen uit op basis van marktvraag en markteisen. Op basis van deze scenario’s kan Suiker Unie marktpartijen benaderen en interesseren voor dit unieke gebied. Een locatie dat dankzij zijn gunstige ligging, compactheid en de relatie met het water vele kwaliteiten kent.

Bij concrete interesse kunnen de ruimtelijke plannen verder worden uitgewerkt binnen de kaders die we met gemeente en provincie zijn overeengekomen.