Opdracht

Benutten van bestaande kwaliteiten

Deze prijsvraag bestond uit 4 fases waarin iedere fase kritisch getoetst werd door de stad Veurne. Dankzij vragenrondes met de stad konden verbeteringen doorgevoerd worden in het plan. Uitgangspunten in het ontwerp zijn het benutten van de bestaande kwaliteiten van de voormalige suikerfabriek en het creëren van een autoluw landschapspark.

Locatie

Transformatie van een industriële functie

ION is voorkeurbieder voor de ontwikkeling van een grootschalig vastgoedproject in Veurne. ION laat zich voor het project bijstaan door een internationaal topteam. Als naam voor het grootschalige woonproject koos ION voor Suikerpark; een titel die duidelijk de transformatie aangeeft van de louter industriële functie die de Suikerfabriek-site tot 2005 had, naar een multifunctioneel karakter met vooral woningen, kleinhandel en een natuurpark.

Ontwerp

Vormen van een eenheid

Het Suikerpark ontwerp vertaalt zich naar het hergebruik van oude betonopstorting voor pleintjes en ontmoetingsplekken, het parkeren in koffers en in parkeergebouwen en met de situering van alle woningen aan het park. Op grotere schaal gezien vindt aansluiting plaats op het stedelijk weefsel door middel van aansluiting op bestaande routes en nieuwe heldere routes tussen het park en het station te maken. De diverse woningtypologieën bestaande uit gestapelde en grondgebonden eenheden, vormen toch een eenheid. Dit is gevonden door zorgvuldig ontworpen hoeken, het voorkomen van achterkant situaties en het ontwerpen van de erfafscheidingen.

De gesloten bouwblokken zorgen voor een continu zicht op het park. Er zijn verschillende specials/ankerpunten ontworpen die de oriëntatie en stedenbouwkundige structuur versterken. Naast het Suikerplein, de centrale plek van de wijk, is een woontoren van 9 lagen voorzien. Op het einde van de as die door het gebied loopt, komt een appartementengebouw van 5 lagen dat een belangrijk accent vormt. Voor de semi collectieve binnenruimtes is tevens een beheersplan opgesteld voor de toekomstige Verenigingen van Eigenaren.

Opdrachtgever
ION

Programma
Woningbouw

Jaar
2016

Omvang
65 ha

Projectteam
CB5, Delva, ARA, B-Architects