Landschappelijke inpassing A2 Stein

HomeProjectenLandschappelijke inpassing A2 Stein
Trace A2-Haven Stein

‘Drie recreatieve belevenisroutes verbinden de historische kernen’

Het doel van deze ‘Ruimtelijke Studie Tracé A2-Haven’ is om inzicht te geven in de kansen en mogelijkheden van het gebied in een integrale ruimtelijke visie.

De Heidekampweg en Nieuwe Postbaan (incl. drie rotondes) zijn aan een grote civieltechnische onderhoudsbeurt toe. In het gebied diverse ontwikkelingen zichtbaar (o.a. Poort van Stein, Heidekamppark), beleidsvoornemens en studies verricht (o.a. verbreding A2, Brightland Park Lane, Leisure Lane) en liggen er wensen (o.a. rotondes op afslagen naar kernen).  Kortom, in en aan de randen van het kleine stukje buitengebied tussen de kernen Urmond en Stein staat veel te gebeuren met impact naar het gebied.

De belangrijkste uitgangspunten in deze ruimtelijke visie zijn het opwaardering van de hoofdroutes en rotondes, aanleg van nieuwe rotondes, het verleggen van hoofdroutes. Het gebied rondom het Van Der Valk Hotel dient als entree voor het gehele studiegebied. De Parkway zal de focus op duurzaamheid krijgen, zowel functioneel als qua beleving. Aanleg van een hoogwaardig fietsennetwerk. Het groene middengebied door middel van de drie recreatieve belevenis routes verbinden met de (historische) kernen.