Stationsplein Kontich

HomeProjectenStationsplein Kontich

CroonenBuro5 heeft samen met Antea Group een masterplan opgesteld dat het stationsplein van parkeerterrein omvormt tot een kwalitatieve verblijfsplek met ruimte voor openbaar vervoer en parkeren. De openbare ruimte nabij het station wordt momenteel gedomineerd door verharding ten behoeve van parkeren en infrastructuur. De ruimtelijke kwaliteit ontbreekt om als een volwaardig stationsplein te functioneren, waar men op een aangename manier kan verblijven.

 

Het ontwerp zet in op een goede verhouding tussen verblijfskwaliteit voor de reiziger, het stimuleren van commerciële voorzieningen aan het stationsplein en de bereikbaarheid te blijven garanderen. Het ontwerp bevat aan de westzijde een slimme combinatie van autoverkeer en busvervoer. Te midden het plangebied zorgt een veilig snelfietspad voor een goede fietsverbinding en tegelijk een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer. Oostelijk, voor het stationsgebouw, is veel plaats voor verblijven, het stallen van fietsen en een kwalitatieve ruimte voor het station.

 

De stap naar een volwaardig stationsplein zal een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woonkwaliteit in Kontich en aan de verbinding (via het station) met Lint.

Deel dit bericht