Rupelmonde Mercator

HomeProjectenRupelmonde Mercator

De slechte onderhoudstoestand, de ruimtelijke knelpunten en de functionele onbruikbaarheid hebben ertoe geleid dat Mercator te Rupelmonde in België geselecteerd werd door ‘Scholen van Morgen’ om tegen 2016 een nieuw schoolgebouw in gebruik te kunnen nemen.

De school, gelegen aan een Dorpsstraat, maakt wezenlijk onderdeel uit van het dagelijkse leven in Rupelmonde. De smalle en drukke G. de Cremerstraat is aan beide zijde geflankeerd door lintbebouwing, voornamelijk 2 lagen met een kap. Het schoolterrein zorgt voor een opening in deze straatwand en is met zijn groen, licht en lucht een belangrijk component in de omgeving.

Het ontwerp van het gebouw is bewust hand in hand gegaan met de inrichting van het omliggende schoolterrein. Er zijn verschillende zones gecreëerd waardoor verkeersstromen uit elkaar worden getrokken en zorgen voor een veilige voorruimte. Het hoogteverschil in het terrein is bewust ingezet in het ontwerp. Door te spelen met hoogteverschillen en terrasvorming ontstaan er plekken met allen een eigen belevingswaarde. De speelplaatsen van de kleuters en de leerlingen van de lagere school liggen hoger dan het straatniveau en zijn voorzien van een gemetselde borstwering die het schoolterrein afsluit van de publieke ruimte maar visuele contact met de straat intact houdt. Zo blijft de school een onderdeel van de openbare ruimte en sluit hij zich niet af van de maatschappij. Het schoolgebouw is voorzien van een ruim vormgegeven entree met een kwalitatieve voorruimte op niveau van de centrale inkom. Deze voorruimte is ontworpen met zitelementen en groen in de vorm van kleine bomen en bloembakken. Deze informele voorruimte zorgt voor onverwachte ontmoetingen tussen ouders onderling en tussen ouders en personeel.

Het complete programma van de school is verdeeld in 3 volumes. Ieder volume of gebouwdeel heeft zijn eigen functie. Het gebouwdeel met voornamelijk leslokalen is het grootste volume en is verdeeld over 2 bouwlagen, voorzien van een lift. Het gebouwdeel met de sportvoorzieningen is anderhalve bouwlaag, en is voorzien van een eigen ingang. Het derde gebouwdeel ligt opgespannen tussen de twee al benoemde bouwdelen en koppelt met de refter, de polyvalente ruimte in de onderwijsvleugel met de turnzaal. Dit gebouwdeel is slechts een bouwlaag en herbergt voornamelijk de administratieve lokalen.

Fotografie: Serge Technau Photography

OpdrachtgeverGO! Onderwijs van de vlaamse gemeenschap
Programmabasisschool, 2000m2
Statusgerealiseerd