Rhenoy noord

HomeProjectenRhenoy noord
Rhenoy noord

‘Het ontwerp sluit aan op de woonsfeer van Rhenoy en is globaal en flexibel van karakter’

Het uitgangspunt voor Rhenoy Noord is het realiseren van een woonbuurt met een sterke identiteit. Een buurt waar het goed en aangenaam wonen is door de ruime opzet, de omgeving met veel groen en de nabijheid van het landschap.

Het plan beschrijft en verbeeldt de sfeer van de locatie van zowel de publieke als de private ruimtes. De locatie is gesitueerd aan de noordzijde van Rhenoy en beslaat een oppervlakte van ongeveer 5 hectare. Rhenoy is een landelijk dorp aan de Linge. Typisch voor de Linge zijn de dijken, de mooie kleine dorpskernen, de boomgaarden (fruit) en de openheid van de polders. Aan de noordzijde grenst de locatie aan het ​​open landschap. Aan de zuidzijde is er een bosschage.

De dorpse leefomgeving voor de buurt wordt bereikt door de ontspannen en ruime opzet, het eenvoudige ontwerp van de openbare ruimte, het groen en de rijke verscheidenheid aan architectuur en woningtypen. De kavels en woningen zijn niet strak georganiseerd, maar ontspannen gegroepeerd ten opzichte van elkaar met op enkele bijzondere plekken ruimte voor mooie accenten. De dorpse sfeer wordt versterkt middels een naadloze uitbreiding van de nieuwe woonwijk aan het bestaande dorp door aan te sluiten op de bestaande structuren en routes.

Kenmerkend voor een dorpse buurt is het uitzicht op en het contact met het omringende landschap. Voor Rhenoy Noord zijn de Linge, het dorp en het open polderlandschap de landschappelijke aanleidingen die zijn doorvertaald in het stedenbouwkundig ontwerp.