Gebiedsvisie Prinsenstraat

HomeProjectenGebiedsvisie Prinsenstraat
Prinsenstraat

‘Woningbouw aansluitend op het beekherstelproject’

De locatie Prinsenstraat in Zundert beslaat de ruimte tussen de kern Zundert en de recentelijk aangelegde randweg om Zundert. De komende jaren wordt deze locatie ontwikkeld tot woningbouw locatie. De zone tegen de randweg wordt als groen-en-waterzone ingericht aansluitend op het beekherstelproject aan de andere zijde van de randweg.

De centrale vraag is: Hoe vormt deze woonwijk de overgang naar het omliggende landschap? De totale locatie omvat ca. 200 woningen. De woningen vormen de afrondende woonwijk aan de noordzijde van Zundert. Een belangrijke opgave was om met de nieuwe woonwijk een kwalitatief hoogwaardige landschappelijke overgang te ontwerpen. Als eerste is de stedenbouwkundige visie opgesteld. Belangrijke componenten waren een goede ontsluiting (ontsluitingsroute auto en langzaamverkeersroutes), de landschappelijke dorpsrand met hoge woonkwaliteit, aansluiting op het dorp en de groen-en-waterzone tegen de randweg.

Naar buiten toe verdunt de wijk door te kiezen voor een lagere bebouwingsdichtheid en groene vingers het gebied in. Daarmee wordt een optimale verbinding gelegd tussen dorp en landschap. Door voldoende afstand van de randweg zijn geen aanvullende geluidsvoorzieningen nodig. De heldere hiërarchie uit de  stedenbouwkundige visie is doorvertaald naar het stedenbouwkundig plan van de deelfases van Prinsenstraat. De hoofdweg (30km/uur) vormt een laan met enkele groenplekken, vanaf deze laan zijn er groene vingers naar de groen-en-waterzone. Deze vingers worden gebruikt om het regenwater zichtbaar af te voeren naar het waterpark.