Pilot Energietransitie

HomeProjectenPilot Energietransitie

Pilot energietransitie
Het Rijk heeft de doelstelling om als land in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te bereiken dient de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, versneld te worden. De vertaling van deze doelstelling naar concrete projecten op  provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau is van groot belang.

Versnellen met de omgevingswet
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CroonenBuro5 meegedaan aan een pilot om de duurzaamheidsambities te koppelen aan de komst van de Omgevingswet. De insteek van de pilot is op welke manier de versnelling van de energietransitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden met behulp van de omgevingsvisie en/of het omgevingsplan. In de pilot heeft CroonenBuro5 haar krachten gebundeld met de duurzaamheidsambities van de gemeente Waalwijk. De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om in 2043 als gemeente energieneutraal te zijn. In de pilot wordt geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen en regelingen die met de Omgevingswet worden aangeboden.

OpdrachtgeverMinisterie van Infrastructuur en Milieu
ProgrammaPilot duurzaamheidsambities in de Omgevingswet
StatusAfgerond