Oosterhout Slotjes Midden

HomeProjectenOosterhout Slotjes Midden

Slotjes Midden is één van de eerste naoorlogse uitbreidingswijken van de gemeente Oosterhout en is onderdeel van een herstructureringsplan van de gemeente Oosterhout. Het ideaal van de jaren zestig is reeds lang niet meer haalbaar. Verandering in demografie en samenstelling van huishoudens, parkeerdruk en een te monotoon woningaanbod vragen om een herstructurering van Slotjes Midden.

CroonenBuro5 heeft in samenwerking met Humblé, Martens en Willems architecten de selectie gewonnen voor de herstructurering.

In onze strategie hebben we de volgende werkwijze toegepast: Definieer en repareer de bestaande stedenbouwkundige structuur, privatiseer de overvloed aan openbare ruimte, versterk het aanwezige groen en verdicht naar de randen van de wijk.

Met deze strategie willen wij Slotjes Midden weer “fit” maken voor de komende decennia.

OpdrachtgeverThuisvester
Programma341 woningen
Statusvoorlopig ontwerp