Opdracht

Multimodaal knooppunt met een sterke positie

Venlo is een multimodaal knooppunt met een sterke positie binnen een groot netwerk. Venlo heeft de ambitie om de binnenvaart te intensiveren en in te zetten op groei van multimodaal transport.

Locatie

Het bestaande havengebied een impuls geven

De herontwikkeling van de Noordoever biedt de kans om het bestaande havengebied en het naastliggende industrieterrein een impuls te geven. De gemeente Venlo heeft Antea Group en CB5 gevraagd om in een ruimtelijk structuurplan een ontwikkelperspectief en -strategie op te stellen voor de ontwikkeling van de Noordoever van de Venlose haven.

Een helder ruimtelijk-economisch profiel is nodig om sturing te kunnen geven aan de toekomst van de haven. Een concrete invulling van de Noordoever kan de eerste schakel zijn in een beweging op weg naar een toekomstbestendige haven.

Ontwerp

Opwaarderen van circulaire stromen & nieuwe energie

Voor de ontwikkelstrategie is gekozen om in te zetten op circulaire stromen van de omgeving waarbij het multimodale knooppunt Venlo wordt versterkt. Dankzij de aanwezigheid van veel lege containers in Venlo kan eenvoudig begonnen worden met het aanvoeren en retourstromen naar Venlo en het opwaarderen van deze stromen door sorteren en zuiveren.

De opgewaardeerde stromen kunnen met het aanbod lege containers relatief goedkoop vervoerd worden naar Rotterdam en Antwerpen, maar om toegevoegde waarde voor de regio te hebben is het interessant om de opgewaardeerde stromen te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Deze nieuwe grondstoffen kunnen met het aanbod van lege containers worden geëxporteerd of worden toegepast voor de lokale maakindustrie.

Naast het opwaarderen van circulaire stromen kan ook ingezet worden op nieuwe energie. Dankzij het onderscheidend vermogen van Venlo kan biogasproductie een succesvolle aanjager zijn voor de gebiedsontwikkeling Noordoever. De ontwikkeling van een circulair grondstoffencluster kan hierop meeliften en het is een placemaker voor de waterstof economie die naar verwachting over 10 jaar actueel is.

Opdrachtgever
Gemeente Venlo

Programma
Ontwikkelstrategie industriehaven

Status
In uitvoering

Jaar
2022 tot heden

Omvang
16,4 ha

Projectteam
CB5 & Antea Group