Kop van ’t Zand

HomeProjectenKop van ’t Zand

Stedelijk wonen in een nieuw cultuurpark met het mooiste uitzicht van de stad!

CroonenBuro5 maakte een visie voor deze unieke plek binnen de Bossche Stadsdelta. Het vormt een belangrijke schakel tussen het Waterdistrict en het Zuid-Willemspark met een sterk groen – blauw – stedelijk karakter. De visie gaat uit van een waterfront dat ruimte maakt voor natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Door middel van natuurvriendelijke oevers en een vlonderpark wordt de Dieze beleefbaar. Een zonnige ligweide anex daklandschap wordt dé verblijfsplek bij uitstek binnen het grotere Zuid-Willemspark. Door het gebruik van flauwe taluds en organische vormgeving worden bebouwing, park en water één landschappelijk geheel.

De visie spreekt van een nieuwe fysieke verbinding in de vorm van een voetbrug over de Dieze. Deze centrale zichtas vanaf het industriële erfgoed aan de Tramkade wordt aan de overzijde beëindigd door een spiegeling met hoogwaardige moderne architectuur. Het wordt een baken voors-Hertogenbosch dat betekenis geeft aan deze belangrijke culturele hotspot binnen het netwerk van ontmoetingsplekken aan de Dieze. Dit organisch gevormde ensemble wordt het noordelijke boegbeeld van de spoorzone voor groen – blauw gemengde stedelijke kwaliteit. De ontwikkeling beschikt over diverse woonconcepten met een ondersteunend programma waaronder horeca, wellness en (culturele) functies met het oog op experiment. 

Kortom een nieuwe plek voor de stad als baken, verblijfspark en dynamisch stedelijk gebied met cultuur, wonen en leisure.