Heerlen Sevagram

HomeProjectenHeerlen Sevagram

Het gebouw bestaat uit twee uit baksteen opgetrokken volumes, welke worden gekoppeld door een transparant verbindingselement. Als volume maakt zij deel uit van een langgerekte parkachtige zone, waarin zij samen met een educatief cluster en een commercieel cluster het centrumgebied vormt van de wijk Heerlerbaan in Heerlen. In haar massa-opbouw verzelfstandigt zij zich binnen deze zone, terwijl zij in haar verschijningsvorm aansluiting zoekt bij de uit baksteen opgetrokken omgeving.

De twee volumes zijn gerealiseerd in een genuanceerde rode strengpers baksteen met terugliggende antraciete voeg. In dit bakstenen volume geven grote gaten met diepe neggen ruimte voor veel daglicht en uitzicht voor de woningen. Haar bewoners kunnen daardoor optimaal genieten van deze mooie nieuwe centraal gelegen plek in Heerlerbaan. De buitenruimtes van de woningen worden afgeschermd door glazen balkonafscheidingen, zodat het uitzicht voor de bewoners optimaal gewaarborgd blijft.

Het drie lagen hoge blok bevat groepswoningen en zorgappartementen, het andere blok drie lagen hoge blok met accent bevat 52 huurappartementen en 16 koopappartementen. De bouwblokken zijn alzijdig ontworpen en hebben een patio met een eigen binnenwereld.

Het project laat zien welke hoge kwaliteit kan worden gegenereerd bij een integraal ontwerp van gebouw en openbare ruimte. De inrichting van de patio’s van de twee bouwblokken geeft de gebouwen een intieme kwaliteit met veel licht en groen. De woningen profiteren door de grote puien van het uitzicht over het groene, glooiende park. De openbare functies grenzen aan de openbare straatzijde, waar zij het contact aangaan met de bewoners van de wijk.

OpdrachtgeverSevagram I Weller
Programma5 groepswoningen, 70 zorgappartementen, 52 huurappartementen, 16 koopappartementen, stallingsgarage met 66 pp
Statusgerealiseerd