Masterplan Harbin China

HomeProjectenMasterplan Harbin China
Harbin

‘Harbin verandert stap voor stap in een waardig futuristische stad’

Wegens het parallelle project ‘’Harbin Grand Theatre’’, door Ma Yansong, Harbin stap voor stap in een waardig futuristische stad met een sterk stedelijk weefsel met iconisch ontwerp, recreatief programma, goede leefbaarheid en waar de mens de ontmoeting aangaat met de natuur. Deze speerpunten zijn leidend voor het masterplan.

Het plangebied is gelokaliseerd aan de noordelijke oever van de Songhua river en bestaat grotendeel uit een eiland van 104 hectare. Het eiland wordt sterk beïnvloed door de rivier, waardoor het eiland gedurende het jaar meerdere keren plaatselijk kan overstromen. Daarom richt dit project zich op de realisatie van een woonprogramma voor tijdelijk en permanent wonen. Het programma bestaat uit 400 (drijvende) huizen en de aanwezigheid van een hotel in combinatie met diverse wellness voorzieningen.

Door de grote verschillen in de topografie en waterniveaus wordt het plangebied opgedeeld in twee deelgebieden. Het droge en het overstroombare gebied. Door het toepassen van het “Cut and Fill” proces worden de juiste omstandigheden voor de droge westelijke zijde gecreëerd. Hier zal het permanente programma geplaatst worden. De oostelijke zijde zal getransformeerd worden naar een gebied dat flexibel is en zich aanpast aan de omstandigheden, drijvende woningen zullen hier door veranderende omstandigheden verschillende verschijningsvormen hebben. Natuurlijke invloeden worden op deze manier omarmt in het plan en gebruikt als meerwaarde voor de beleving van het eiland, dat een veranderend landschap kent. Het project focust niet alleen op de stedelijk ontwikkeling, maar bouwt ook interactie op met de natuur en het veranderende landschap. Er zullende verschillende gebieden zijn met bebouwing waarin het natuurlijke landschap geïntegreerd is in het gebouw. Dit kunnen bijvoorbeeld wandelpaden of vogeltuinen zijn.