Gulpen Zoutloods

HomeProjectenGulpen Zoutloods

Kantoor “Gulpen Zoutloods” is gelegen aan de oude rijksweg in de zuidoost hoek van het plangebied “oostelijke entree kern Gulpen”, dat voorziet in een toekomstige visie voor de oostelijke entree van Gulpen.

Prominent gelegen in een groene setting van weilanden markeert het plangebied de entree naar Gulpen vanuit Wittem. Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp is de integratie van het gebouw in de groene context. Een gebouw dat vanzelfsprekend wordt opgenomen wordt door de plek.

Op de pracht van de locatie wordt gereageerd met een alzijdige oriëntatie van het ontwerp. Het gebouw van twee lagen is op maaiveld evenwijdig gepositioneerd aan de Oude Rijksweg en begeleidt de routing richting Gulpen en Wittem. Op de verdieping heeft het gebouw een tegengestelde beweging om ruimte te bieden aan de kruinen van de bomen langs de Oude Rijksweg. Onder de opgetilde verdieping wordt geparkeerd. Dit ontrekt de auto’s aan het zicht van de woningen gesitueerd op de helling. Het parkeren wordt een integraal onderdeel van het gebouw. 

De verschijningsvorm van het ontwerp is vanuit ieder perspectief wisselend en toont steeds een andere relatie tussen gebouw en omgeving. De verblijfsruimten van het kantoor zijn zodanig georganiseerd, dat zij optimaal zicht hebben op de omgeving. Dit heeft geresulteerd in een gangzone gelegen aan de zijde van de patioruimte tussen beide verdiepingen. De gangzone dient tevens als bufferruimte voor opwarming naar de verblijfsruimten toe.

Kenmerkend voor het gebouw is de ritmiek van verticale houten lamellen. Deze ritmiek verankert het gebouw in de context, die gedomineerd wordt door de verticaliteit van de bomen langs de Oude Rijksweg. Achter de houten lamellen is een tweede laag zichtbaar van glas en, antracietkleurige kozijnen in het stramien van de lamellen. Het gebouw heeft hierdoor zowel een gesloten als open karakter.

Het gebouw is duurzaam ontworpen en richt zich zowel op duurzame technieken, herbruikbare materialen en flexibiliteit. Het gebouw is voorzien van een sedumdak, warmtepomp en lemen binnenwanden.

OpdrachtgeverBuro Wolfs financiële diensten
Programmakantoor 900 m2
Statusgerealiseerd